Bilen min er skadet - hva gjør jeg?

Direkte telefon til karosseriavdeling hos Gustavsen Bil: 61 13 63 34 (Per M.Lønstad)
Epost: lonstad@gustavsenbil.no

På skadestedet:

Fyll ut skademelding på stedet, husk at alle parter skal skrive under. Trenger du bergingsbil, ring Viking 06000 eller Falck 02222.

Er bilen kjørbar, kjøres den til vårt bilskadeverksted for vurdering av skaden og timebestilling.  Hvis bilen kommer inn med bergingsbil, venter vi til du som kunde tar kontakt med oss. Da først gjør vi nødvendige avtaler og setter bilen i arbeid.

Når du leverer bilen på verksted:

Kunderådgiver tar imot deg og noterer seg opplysninger om:

  • Kundepersonalia
  • Forsikringsselskap
  • Regningsmottaker og lignende
  • Om du ønsker leiebil

Reparasjonen:

  • Når du kommer med bilen får du en antydet leveringstid for bilen.
  • Karosseriverkstedet ringer deg når bilen er ferdig. Vi vil også kontakte deg underveis i reparasjonen hvis det er ting som må avklares.
  • Hvis du skal ha leiebil, leveres denne ut av oss. Leiebil dekkes iht. avtale mellom deg og ditt forsikringsselskap.
  • Dersom du trenger leiebil utover dette, avtales det med oss.

Bilen reparares iht. takst. Deretter vaskes og kvalitetskontrolleres den av oppretter og lakkerer.

Når du henter bilen:

Kunderådgiver går gjennom skaden og hva som er gjort. Kunderådgiver informerer om lakk, lakkbehandling og antirust. Du betaler egenandel og får kopi av foreløpig takst. Innlevering og sjekk av leiebil hvis du har brukt det.

Glasskade:

Vi skifter og reparerer frontruter. Du kan nå få reparert steinsprut i frontruten din kostnadsfritt ved bruk av forsikring. En slik reparasjon tar ca. en time inklusiv tørking. Ring oss eller kom innom for en time.

Dersom du er næringsdrivende og momspliktig, pålegges vi av forsikringsselskap å innkreve moms fra deg.

Kontakt ossBestill verkstedtime